ỐNG ĐEO KINH

190,000

Mang ống đeo kinh bên mình :
📿 Giúp ta vượt qua những đau khổ trong cuộc sống, tiến đến sự an vui, bình yên, hạnh phúc.
📿 Giúp giải phóng thân tâm khỏi những vọng tưởng mê lầm, những âu lo trong cuộc sống, giúp ta bình tâm an lạc đạt đến sự giác ngộ, an lành trong tâm thức.
📿 Thường xuyên trì tụng Kinh, Chú mang theo bên người không ngừng tụng niệm, suy nghĩ dù đọc to thành tiếng hay thầm niệm ở bất cứ nơi đâu , chúng ta cũng sẽ nhận được sự bảo vệ, bảo hộ của Đức Phật 10 phương.

icon icon icon icon icon