VIÊN XÔNG THẢO DƯỢC ( không khói )

75,000

🌿 Danh sách mùi hương ( liên hệ Omsala để lựa mùi bạn nha! )
1. Trầm hương
2. Đàn hương
3. Long diên hương
4. Chuxin Tuyết
5. Hoa Nhài
6. Lê Ngưu Hương
7. Ersu Tây Tạng
8. Mộc Hương Xưa
icon icon icon icon icon